[ Read Online Lala ✓ lds PDF ] by Jacek Dehnel ó sustanon.pro

[ Read Online Lala ✓ lds PDF ] by Jacek Dehnel ó Lala Jacka Dehnela jest w gruncie rzeczy powie ci o przyzwoito ci, a ja takie lubi pami tam autora z mijania go na Nowym wiecie kilkana cie lat temu, i ci ko mi uwierzy , e cz owiek o do zaci tym wyrazie twarzy, w kapeluszu i z laseczk , mia w sobie tak pe n ciep a i patosu histori , kt r w dodatku zapisa napisa z niesamowitym wyczuciem j zyka Obieca am sobie, e kupi t ksi k dla c rki niech si uczy o polsko ci, o przyzwoito ci, o silnych kobietach.
Jest Rok W Kielcach Przychodzi Na Wiat Dziewczynka Roztargniona Rodzina Przez Pi Lat Nie Mo E Si Zebra , Aby Nada Jej Imi M Wi O Niej Lalka , Laleczka , Lalunia W Ko Cu Rodzice Wywi Zuj Si Ze Swojego Obowi Zku, Jednak Dziewczynka Na Zawsze Ju Pozostaje Lal W Powie Ci Jacka Dehnela Imi Bohaterki Nabiera Jednak Dodatkowych Znacze Z Jednej Strony Jest Wyrazem Czu O Ci, Jak Przez Ca E Ycie Otaczana By A Przez Bliskich, Z Drugiej Za Metafor Jej Starczego Bezw Adu I Zdziecinnienia, Powolnego Zapadania W Letarg, Kt Rego Jeste My Wiadkami W Ostatniej Cz Ci UtworuRozpi Ta Pomi Dzy Tradycj Rodzinnej Sagi, Biografii, Powie Ci O Dojrzewaniu I Wywiadu Rzeki, Lala Jest Histori Kobiety, Kt Ra Wbrew Temu, Co Nieustannie Powtarza A, Zawsze Mia A Wi Cej Rozumu Ni Szcz Cia Dzi Ki Temu Uda O Jej Si Dokona Rzadkiej Sztuki Prze Y A Bezpiecznie I Wzgl Dnie Pogodnie Najokrutniejsze Chyba Stulecie W Historii Europy Perspektywa Wkraczaj Cego W Doros O Wnuka, Z Kt Rej Ledzimy Dawne I Obecne Losy Bohaterki, Dodaje Ksi Ce Specyficznego Uroku Ju teraz dom w Oliwie wygl da inaczej A kiedy babcia umrze, a umrze niebawem, i mog to napisa zupe nie spokojnie, bo po pierwsze, dawno wszyscy pogodzili my si z t my l , a po drugie, ona i tak tego nigdy nie przeczyta, bo w og le ju nie czyta, wszystko si zmieni nie do poznania Tymi s owami Jacek Dehnel zaczyna powie Lala , kt rej g wn bohaterk jest jego babcia Helena Bieniecka.
Babci poznajemy, gdy dni sp dza siedz c jak stara chi ska cesarzowa, niepomna w adzy ani powinno ci , a istnienie u niej wy szych uczu pozostaje w sferze domys w autora, tak jak istnienie uczu u ukwia u czy rafy koralowej.
Trac c powoli kontakt z rzeczywisto ci babci Helen widzimy tylko przelotnie i szybko o niej zapominamy, bo ju za chwil cofamy si do XIX wieku, gdzie poznajemy dziadka Brokla oraz jego on Wand Dziadek Brokl co jaki czas troch pr .
, 2000 1943.
Na prvn pohled tohle vypad jako kniha hodn podobn Dom hluch ho, ale pouze na prvn pohled Mo n se asov a ste n i d jov p ekr vaj , ale Dehnelova kniha je ve fin le hodn odli n Autor, mlad mu toto n s re ln m autorem je to autobiografick , zaznamen v do knihy p b h sv babi ky to je ta Lala z titulu a jej rodiny, ale inn tak formou vypr v n sna se zachytit tu autenticitu mluven ho projevu, kdy vypr v j c p eskakuje z jednoho na druh , odbo uje k naprosto nepodstatn m v cem, opakuje se atd Kdo z n s m l to t st na babi ky, teti ky atd s darem vypr v t v t inou to kupodivu b vaj eny , ten tohle velmi dob e zn D ky t to struktu e textu je chronologie pln rozh zen a ze za tku jsem se ztr cela je t v c ne u Domu hluch ho, ob as mi p i lo, e to chronologicky ani sed t nem e, ale pam vyprav e tak nen v dycky spolehliv.
Na pozad tohoto vypr v n se autor vyr ,.
Dehnel mia szcz cie Jego babcia, Lala, i jej rodzina by a uroczo barwn pani , kt ra rzeczywi cie prosi a si o ksi k Jedyne s abe miejsca pojawiaj si kiedy Dehnel zaczyna za bardzo zajmowa si Dehnelem, co niestety pod koniec staje si ju nagminne Tak czy siak, Jacek Dehnel bardzo zgrabnie wszystko u o y , prosty pomys uczy my z opowie ci mojej babci podstaw do bardzo g bokich rozwa a o przemijaniu, pami ci i o mnie nie razi a tak jak m g by, anegdotki babci skrz si i migocz , tak e doceni je ka dy koneser przedwojnia Polecam.This Polish book is now available in English, so go knock yourself out.
I found a lot of my grandmother in Lala, the author s grandmother It was a way of talking about oneself that portrayed them as anything but a victim There was Nazi occupation and all other aspects of the tumultuous 20th century Polish history, but never seemingly did they suffer The Nazis in my grandma s stories and in Lala s stories were scolded by strong women and apologetic for any transgressions It s one way to deal with trauma, probably the way I find most relatable Self mythologising to forget what hurts Just smile and carry on Nothing ever touched you and life has always been a ball.
Lala s life definitely was a ball and this book is her grandson s tribute to it It s a patchwork of memories and interlinked stories that get confusing, occasionally contradict each other an I ve just put down Lala and I have to say, I m in love with Dehnel s prose which manages to stir up layers of literature sedimented, and often forgotten, in the Polish language He is often accused of using archaic , d mod vocabulary, but I disagree his writing isn t at all that of a literary epigone it shows a great sensibility for the historical context although it s certainly not afraid of being idiosyncratic But what about the story return return Lala is a curious form of autobiography in which the I of the narrator remains peripheral to the unfolding events, and at the same time a very present story teller, story reteller, that consciously builds his narrative, acutely aware of the context of the telling of each story, of how stories may contradict themselves, how they are forgotten, through and despite their repetition return return The eponymous La

Jacek Dehnel

[ Read Online Lala ✓ lds PDF ] by Jacek Dehnel ó sustanon.pro Jacek Dehnel born May 1, 1980 in Gda sk, Poland is a Polish poet, writer, translator and painter Dehnel studied at Warsaw University in the MISH College Interfacultative Individual Humanistic Studies and graduated from the Polish Language and Literature department Dehnel is openly gay and lives in Warsaw.His first collection of poems was the last book recommended by Polish Nobel Prize Laure